19843
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-19843,stockholm-core-1.0.3,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,paspartu_enabled,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

WIJ GAAN VOOR UNIEK EN TIJDLOOS

Door de com­bi­natie van vor­mgev­ing, mate­ri­aal­ge­bruik en con­struc­tie ontstaat iedere keer weer een uniek en tijd­loos eindproduct.

UNIEK EN TIJDLOOS

Tim­mer­w­erken en meubels van Heere’s Huys zijn enig in hun soort. Of het nu gaat om een brood­plank, tafel, keuken of tuin­huis, alles is op maat gemaakt en ontstaat in dialoog met de klant. Daar­door bent u verzek­erd van een uniek meubel­stuk of bouwwerk.

De ontwer­pen zijn afhanke­lijk van uw wensen strak en mod­ern, robu­ust maar toch ele­gant of juist ruig met kieren en spleten. Bij iedere klant bedenk ik met veel plezier weer iets anders: ik werk altijd aan een prod­uct dat bij u past en jaren mee kan.

In mijn ontwer­pen probeer ik te prikke­len met details, bijvoor­beeld door de gebruikte verbind­ing­stech­niek te laten zien. Dat kan een houten pen-​en-​gatverbinding zijn, maar ook een sto­ere indus­triële verbind­ing met zware bouten of juist een sub­tiele met kop­eren spijkers.

PERSOONLIJK & FLEXIBEL

Voor ik een ontwerp maak, kom ik bij u op locatie sfeer proeven. Uw wensen en mijn opgedane indrukken, ver­taal ik in een schets die ik samen met (beeld)materiaal aan u pre­sen­teer. Uit­er­aard houd ik hier­bij reken­ing met prak­tis­che zaken: een meubel­stuk moet passen in een huiskamer en een tuin­huisje in een tuin. Dat kan beteke­nen dat het ontwerp aansluit bij de bestaande planten­groei, maar ook dat een boom wordt geïn­te­greerd in het ontwerp.

Bestaand mate­ri­aal is vaak mede­bepal­end voor de vor­men in een ontwerp. Een oude balk is immers niet kaarsrecht en overal even dik. Ik vind het een uitdag­ing om die balk op een har­monis­che manier te inte­gr­eren in het ontwerp. Ook externe fac­toren zoals de inval van de zon in uw huis of tuin hebben invloed op het ontwerp.

Tij­dens de bouw kri­jgt het ontwerp gaan­deweg haar defin­i­tieve vorm. Samen met u zoek ik voort­durend naar de beste, mooiste en meest prak­tis­che oplossingen.

MATERIALEN DUURZAAM EN GERECYCLED

Bij de meeste ontwer­pen vormt hout de basis. Dat kan oud gere­cy­cled hout zijn, maar ook een mooie boom­stam uit de bossen van Staats­bos­be­heer. Ik werk ecol­o­gisch en duurzaam en daarom alleen met inlands hout. Ook maak ik graag gebruik van bestaande mate­ri­alen: oude houten tele­foon­palen ver­w­erk ik in een schut­ting en damwand hout eindigt in een robu­uste tafel.

Wan­neer het ontwerp het nodig heeft, gebruik ik ook graag andere mate­ri­alen zoals gek­leurd glas, staal, leem of beton. Alle mate­ri­alen wor­den met zorg uit­ge­zocht en kri­j­gen, wan­neer mogelijk, een tweede of derde leven. Uit­er­aard gaat alle mate­ri­aalkeuze in over­leg. Som­mige mensen weten pre­cies wat ze willen, anderen weten dat wat min­der goed. Dat maakt niet uit, samen zoeken we naar bruik­bare mate­ri­alen waar u blij van wordt.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: The account for heereshuys needs to be reconnected.
Due to recent Instagram platform changes this Instagram account needs to be reconnected in order to continue updating. Reconnect on plugin Settings page

FACEBOOK

KLIK HIER

LINKEDIN

READ MORE

INSTAGRAM

KLIK HIER