19843
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-19843,stockholm-core-1.0.3,select-theme-ver-8.1,ajax_fade,page_not_loaded,paspartu_enabled,popup-menu-fade,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

WIJ GAAN VOOR UNIEK EN TIJDLOOS

Door de com­bi­natie van vor­mgev­ing, mate­ri­aal­ge­bruik en con­struc­tie ontstaat iedere keer weer een uniek en tijd­loos eindproduct.

UNIEK EN TIJDLOOS

Tim­mer­w­erken en meubels van Heere’s Huys zijn enig in hun soort. Of het nu gaat om een brood­plank, tafel, keuken of tuin­huis, alles is op maat gemaakt en ontstaat in dialoog met de klant. Daar­door bent u verzek­erd van een uniek meubel­stuk of bouwwerk.

De ontwer­pen zijn afhanke­lijk van uw wensen strak en mod­ern, robu­ust maar toch ele­gant of juist ruig met kieren en spleten. Bij iedere klant bedenk ik met veel plezier weer iets anders: ik werk altijd aan een prod­uct dat bij u past en jaren mee kan.

In mijn ontwer­pen probeer ik te prikke­len met details, bijvoor­beeld door de gebruikte verbind­ing­stech­niek te laten zien. Dat kan een houten pen-​en-​gatverbinding zijn, maar ook een sto­ere indus­triële verbind­ing met zware bouten of juist een sub­tiele met kop­eren spijkers.

PERSOONLIJK & FLEXIBEL

Voor ik een ontwerp maak, kom ik bij u op locatie sfeer proeven. Uw wensen en mijn opgedane indrukken, ver­taal ik in een schets die ik samen met (beeld)materiaal aan u pre­sen­teer. Uit­er­aard houd ik hier­bij reken­ing met prak­tis­che zaken: een meubel­stuk moet passen in een huiskamer en een tuin­huisje in een tuin. Dat kan beteke­nen dat het ontwerp aansluit bij de bestaande planten­groei, maar ook dat een boom wordt geïn­te­greerd in het ontwerp.

Bestaand mate­ri­aal is vaak mede­bepal­end voor de vor­men in een ontwerp. Een oude balk is immers niet kaarsrecht en overal even dik. Ik vind het een uitdag­ing om die balk op een har­monis­che manier te inte­gr­eren in het ontwerp. Ook externe fac­toren zoals de inval van de zon in uw huis of tuin hebben invloed op het ontwerp.

Tij­dens de bouw kri­jgt het ontwerp gaan­deweg haar defin­i­tieve vorm. Samen met u zoek ik voort­durend naar de beste, mooiste en meest prak­tis­che oplossingen.

MATERIALEN DUURZAAM EN GERECYCLED

Bij de meeste ontwer­pen vormt hout de basis. Dat kan oud gere­cy­cled hout zijn, maar ook een mooie boom­stam uit de bossen van Staats­bos­be­heer. Ik werk ecol­o­gisch en duurzaam en daarom alleen met inlands hout. Ook maak ik graag gebruik van bestaande mate­ri­alen: oude houten tele­foon­palen ver­w­erk ik in een schut­ting en damwand hout eindigt in een robu­uste tafel.

Wan­neer het ontwerp het nodig heeft, gebruik ik ook graag andere mate­ri­alen zoals gek­leurd glas, staal, leem of beton. Alle mate­ri­alen wor­den met zorg uit­ge­zocht en kri­j­gen, wan­neer mogelijk, een tweede of derde leven. Uit­er­aard gaat alle mate­ri­aalkeuze in over­leg. Som­mige mensen weten pre­cies wat ze willen, anderen weten dat wat min­der goed. Dat maakt niet uit, samen zoeken we naar bruik­bare mate­ri­alen waar u blij van wordt.

FACEBOOK

KLIK HIER

LINKEDIN

READ MORE

INSTAGRAM

KLIK HIER